COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gwobrau Talent Ifanc Broadcast TECH, Enwebiadau i Aelodau Bait

Rydym yn falch o gyhoeddi bod dau aelod o’n tîm Bait Studio – Giuliana Marenghi a Jay Murray – wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau ar gyfer talent ifanc – Broadcast TECH Young Talent Awards eleni.

Mae’r gwobrau yn cydnabod unigolion eithriadol o dan 30 sy’n gweithio mewn maes technoleg ac ôl-gynhyrchu. Mae Giulianna a Jay wedi cael eu henwebu ar gyfer y categori VFX. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn derbyniad arbennig ar ddydd Mawrth, Tachwedd 26 yn yr Hospital Club yn Llundain.

Daeth Giuliana i Bait Studio ar ôl gweithio yn flaenorol ar gynyrchiadau Abadas a Rastamouse. Yn ei rôl fel Cydlynydd Cynhyrchu yn Bait, mae Giuliana yn gweithio ar draws nifer fawr o gynyrchiadau a weithiau yn cyd-lynu mwy na 30 o brosiectau byw ar unwaith – rhywbeth y mae’n ei wneud yn llwyddiannus gyda digon o hiwmor, sgiliau diplomyddol a ffocws pendant ar derfynau amser.

Ymunodd Jay â Bait tra ar leoliad gwaith o’i gwrs Prifysgol. Mae Jay wedi gwneud argraff fawr ar ein tîm VFX drwy ei dalent, ei allu i ddatrys problemau yn naturiol, ei ymroddiad a’i sylw i fanylion. Mae ei waith ar Nuke ac After Effects o safon uchel ac mae’n cymryd balchder gwirioneddol yn y gwaith mae’n ei ddarparu.

Rydym yn dymuno pob lwc i’r ddau yn noson gwobrwyo.