Cysylltu

Mae Gorilla wedi ei leoli yn y ganolfan ar gyfer y diwydiannau creadigol, GloWorks ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd. Mae’r adeilad GloWorks mewn safle da ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a phreifat. Mae gan yr adeilad nifer cyfyngedig o fannau parcio ar y safle gyda mannau parcio ychwanegol a leolir gerllaw.

GloWorks

Ffordd Porth Teigr

Caerdydd

CF10 4GA

029 22 450 100

 

Mae gan Gorilla dau gyfleuster ychwanegol yng Nghaerdydd. Yr ychwanegiad diweddaraf i bortffolio Gorilla yw Gorilla 101 ar Stryd St. Mary. Mae gan y swyddfa ystafelloedd cynhyrchu gyda chyfleusterau trosleisio a switiau ar-lein ac all-lein.

101 Tŷ Golate

Stryd St. Mary’s

Caerdydd

CF10 1DX

029 22 450 100

 

Mae croeso i chi ein ffonio ni ar y ffordd os hoffech gyfarwyddiadau ychwanegol.

View Locations