Swyddi

Swyddi Newydd!

Rydyn ni’n edrych am dalent newydd i ymuno a’r tîm Gorilla.

Cliciwch y linc isod.

Rydym yn parhau i weithio’n galed er mwyn sicrhau bod Gorilla yn parhau i groesawu amrywiaeth, dathlu unigoliaeth a chefnogi amgylchedd gwaith cynhwysol.

Mae eich data personol yn bwysig iawn i Gorilla TV Cyf a bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Gorilla TV Cyf. Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu cyn hynny.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd