COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla yn ymuno gyda dathliadau Ludus yn y Gwobrau Darlledu Digidol

Roeddem wrth ein bodd yn cael dathlu llwyddiant Ludus yng Ngwobrau Broadcast Digital eleni wrth iddi gipio gwobr Cynnwys Digidol Gorau i Blant. Roeddem ni a Bait Studio wedi cyd-weithio ar y y rhaglen newydd CBBC i Cube Interactive a Boom Kids.

Roedd safon uchel o fewn y categori wrth i Ludus –  rhaglen gêm ryngweithiol ffuglen wyddonol (Sci-fi),  gystadlu gyda rhaglenni poblogaidd fel CBBC Wizards Vs Aliens a Dixi i ennill y wobr.

Ludus oedd y rhaglen CBBC cyntaf i gynnwys ail sgrin i chwarae ar yr un pryd a’r sioe. Cafodd y sioe ei addasu o’r rhaglen S4C ‘Y Lifft’ lle mae chwaraewyr yn cystadlu i achub eu teuluoedd drwy guro’r dihiryn gofod i ennill tocyn i gyrraedd gartref. Mae’r sioe yn cynnwys ap iOS a Android sy’n galluogi gwylwyr gartref i chwarae ar yr un pryd a chystadleuwyr y sioe.

Bu Gorilla yno bob cam o’r broses gynhyrchu gan gynnig cyfleusterau cynhyrchu ar leoliad a gwasanaethau ôl-gynhyrchu tra fod  Bait Studio wedi darparu VFX a Graffeg Symudol.

Roedd Ludus yn brosiect arloesol yn nhermau gwaith cynhyrchu teledu rhyngweithiol felly rydym yn hapus iawn i weld y rhaglen yn ennill cydnabyddiaeth haeddiannol gan y diwydiant – da iawn i bawb gyfrannodd at ei llwyddiant!