COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla yn symud i gartref newydd

Rydym yn falch o gyhoeddi bod drysau ein cartref newydd nawr ar agor. Mae’r lleoliad newydd yn rhan o ardal diwydiannau creadigol Llywodraeth Cymru ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd.

Rydym wedi’n gwasgaru dros dri llawr a dros 12,000 troedfedd sgwâr yn yr adeilad newydd, GloWorks, ac yn y broses rydym wedi gallu cael ein holl adrannau gweithredol a thechnegol o dan yr un to. Mae hyn golygu ein bod wedi gallu gwella ein heffeithiolrwydd a’n gallu i gyfathrebu rhwng adrannau, yn ogystal â datblygu ein gwaith i gleientiaid drwy ehangu oriau gwaith y cwmni a’n gwasanaethau technegol.

Mae’n gartref newydd yn cynnwys llawer o dechnegau newydd fel 40 stiwdio Avid, gweinydd trwydded gyntaf y DU, storfa o bron i hanner petabyte, stiwdio graddio Baselight a stiwdio dybio Protools 5.1 gyda ADR/VO. Mae gennym hefyd QC pwrpasol, system archifo a throsglwyddo ffeiliau, sydd wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer gofynion trosglwyddo ffeiliau darlledu.

Dyweda Richard Moss, Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla: “Mae symud i’n safle newydd yn cynnig hyblygrwydd ac yn rhoi’r cyfle i ni ddatblygu i allu ateb gofynion cynyddol a thynn ein cleientiaid. Mae cyfuno a chryfhau ein busnesau a chreu cyfleuster newydd sy’n arbennig ar gyfer y diwydiant ôl-gynhyrchu heddiw wedi bod yn sialens hyfryd ac yn gyfle i wneud newidiadau mawr.”

Dyweda Paul Owen, ein Cyfarwyddwr Gweithrediadau: “Rydym wedi gallu gwella ein lefel o wasanaethau i’n cleientiaid yn aruthrol, diolch i’n technoleg a threfn staffio newydd. Mae cyfuno ein hadrannau gweithredol a thechnegol o dan yr un to wedi creu ardal gysurus i’n cleientiaid ac wedi newid ein gweithredon dyddiol am y gorau. Diolch i’n tîm gweithgar a chyson, rydym yn parhau i gynnig y gwasanaethau ôl-gynhyrchu gorau mewn amgylchedd braf sydd wedi ei gynllunio gyda’n cleientiaid mewn cof.”