Projects Prosiectau

Hysbyseb Teledu Croeso Cymru #AnturCymru

Fel rhan o Blwyddyn Antur 2016 Llywodraeth Cymru, mae Croeso Cymru wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo’r wlad fel o’r radd flaenaf ar gyfer twristiaeth antur.

Yn ganolog i’r ymgyrch mae na hysbyseb teledu sydd yn tynnu sylw at yr holl opsiynau a chyfleoedd I mynwhau antur sydd ar gael yng Nghymru– o dringo mynyddoedd i seiclo, o caiacio môr i marchogaeth a phopeth rhyngddynt. Mae’r rhain yn cael eu dal mewn cyfres o ddelweddau graffig o’r awyr sydd yn rhoi cipolwg rhyfeddol o dirwedd ysblennydd Cymru. Cafodd yr hysbyseb ei chyfarwyddo gan y cyfarwyddwr ffilm uchel ei fri o Gymru, sef Marc Evans

Roedd Gorilla yn gyfrifol am yr ol-gynhyrchu llun ar gyfer yr hysbyseb a chafodd ei ddangos ar ITV 1 ac S4C am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2016.

Gwyliwch yr hysbyseb yn llawn yma.