Projects Prosiectau

Hysbyseb Dwr Cymru

Lansiwyd ymgyrch hysbysebu newydd Dwr Cymru ar draws Gymru ym mis Gorffennaf 2016 ar ITV Wales ac S4C. Nod yr ymgyrch – y cyntaf o’i fath gan y cwmni dŵr – yw cynyddu ymwybyddiaeth o’i statws nid-er-elw unigryw ac i hyrwyddo ei ymgynghoriad cwsmeriaid cenedlaethol

Roedd Gorilla yn gyfrifol am olygu a graddio’r hysbyseb.