COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla’n Ennill Statws Ansawdd BBC WorldWide

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ymuno â grŵp ecsgliwsif o gyfleusterau teledu annibynnol sydd yn gallu cwblhau adroddiadau sicrwydd ansawdd (QAR) ar gyfer rhaglenni a chynnwys i BBC Worldwide.

Mae’n rhaid i unrhyw raglen neu DVD a gynhyrchwyd ar gyfer dosbarthu byd-eang gan BBC Worldwide fynd drwy broses wirio ansawdd llym. Gyda dros 53,000 awr o raglenni yn ei gatalog, mae BBC Worldwide yn dosbarthu i bob tiriogaeth fawr.

Fel gwerthwr QAR cymeradwy, rydym yn ymuno â rhestr elit o gwmnïau cyfleusterau ag awdurdodwyd i gynnal yr adolygiadau, sy’n cwmpasu’r elfennau technegol a chynnwys sy’n ofynnol ar gyfer dosbarthu rhyngwladol.

Dim ond tri cwmni cyfleusterau eraill y tu allan i Lundain sydd wedi’u hawdurdodi i wneud QAR ar gyfer BBC Worldwide a byddwn yn bennaf yn cefnogi cwmnïau cynhyrchu wedi’u lleoli yng Nghymru wrth iddynt baratoi cynnwys i’w gyflwyno i’r BBC.

Dywedodd Jo Gudgeon o BBC Worldwide: “Rydym wedi datblygu perthynas dda gyda Gorilla ar ymholiadau ôl-gynhyrchu ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn cymryd y cyfrifoldeb o wneud adroddiadau QAR BBC Worldwide ar amrywiaeth o brosiectau yng Nghaerdydd “.