News Newyddion

Gorilla’n Ennill Statws Ansawdd BBC WorldWide

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ymuno â grŵp ecsgliwsif o gyfleusterau teledu annibynnol sydd yn gallu cwblhau adroddiadau sicrwydd ansawdd (QAR) ar gyfer rhaglenni a chynnwys i BBC Worldwide.

Mae’n rhaid i unrhyw raglen neu DVD a gynhyrchwyd ar gyfer dosbarthu byd-eang gan BBC Worldwide fynd drwy broses wirio ansawdd llym. Gyda dros 53,000 awr o raglenni yn ei gatalog, mae BBC Worldwide yn dosbarthu i bob tiriogaeth fawr.

Fel gwerthwr QAR cymeradwy, rydym yn ymuno â rhestr elit o gwmnïau cyfleusterau ag awdurdodwyd i gynnal yr adolygiadau, sy’n cwmpasu’r elfennau technegol a chynnwys sy’n ofynnol ar gyfer dosbarthu rhyngwladol.

Dim ond tri cwmni cyfleusterau eraill y tu allan i Lundain sydd wedi’u hawdurdodi i wneud QAR ar gyfer BBC Worldwide a byddwn yn bennaf yn cefnogi cwmnïau cynhyrchu wedi’u lleoli yng Nghymru wrth iddynt baratoi cynnwys i’w gyflwyno i’r BBC.

Dywedodd Jo Gudgeon o BBC Worldwide: “Rydym wedi datblygu perthynas dda gyda Gorilla ar ymholiadau ôl-gynhyrchu ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn cymryd y cyfrifoldeb o wneud adroddiadau QAR BBC Worldwide ar amrywiaeth o brosiectau yng Nghaerdydd “.