COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla yn ymuno â’r Digital Production Partnership (DPP)

Mae Gorilla bellach yn aelod balch o’r Digital Production Partnership, sefydliad di-elw sy’n anelu at helpu’r diwydiant cyfryngau i wneud y mwyaf o’r manteision o gynhyrchu teledu yn ddigidol.

Rydym yn ymuno â grŵp o gyrff masnach, cwmnïau ac unigolion o bob rhan o’r diwydiant ar y rhestr aelodaeth. Hefyd wedi ymuno yn ddiweddar mae Sky, darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus Iwerddon, TG4 a’r darparwr gwasanaethau proffesiynol PwC UK.

Sefydlwyd y DPP ym 2010 fel cydfenter gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y DU. Ei nod yw helpu’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant wneud y gorau o botensial digidol wrth greu a rheoli cynnwys trwy ganolbwyntio ar feysydd fel cynhyrchu, storio digidol, safonau technegol a chydymffurfio.

Ar ddod yn aelod, dywed Rich Moss, Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla: “Mae Gorilla yn darparu rhaglenni ar draws y byd, ym mhob fformat a safon. Roeddwn yn awyddus iawn i fod yn rhan o DPP ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i gyfrannu at ei weithdai a ffrydiau gwaith.

“Rydym eisoes wedi cael trafodaethau defnyddiol gyda’r DPP a gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant o amgylch ein profiadau ymarferol o lif gwaith AS-11 ac yn edrych ymlaen at fwy wrth i ni ddechrau edrych ar gyflenwi UHD”.