COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla yn helpu i goffáu 50 mlynedd ers trychineb Aberfan

Ym mis Hydref 2016 bydd pobl ar draws Cymru yn nodi hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan a welodd 116 o blant a 28 o oedolion cael eu lladd yn dilyn tirlithriad yn y pentref glofaol ar Hydref 21, 1966. Cafodd y digwyddiad trasig yma effaith ddinistriol ar y gymuned leol sydd yn parhau i gael ei heffeithio heddiw.

Mae nifer o raglenni teledu wedi cael eu comisiynu i goffáu 50 mlynedd ers y trychineb – mae Gorilla wedi cymryd rhan mewn tri o’r rhain:

Cantata Memoria – Rondo Media ar gyfer S4C

Cyngerdd arbennig o Ganolfan Mileniwm Cymru i goffáu hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan yn cynnwys perfformiadau gan y bas-bariton Bryn Terfel, y soprano Elin Manahan Thomas a’r delynores Catrin Finch yn ogystal â gwaith newydd gan y cyfansoddwr adnabyddus Syr Karl Jenkins.

Defnyddiodd Gorilla dechnoleg Quadrus i recordio’r perfformiad dros nifer o sianeli ar gyfer ei ddarlledu ar S4C.

The Aberfan Young Wives’ Club – Shiver Cymru (ITV Factual/ITV Cymru Wales) ar gyfer ITV

Dogfen wreiddiol sy’n adrodd hanes trychineb Aberfan trwy lygaid saith menyw sy’n rhan o Glwb Gwragedd Ifanc Aberfan. Wedi’i chyfarwyddo gan y cyfarwyddwr adnabyddus Marc Evans, mae’r rhaglen yn cynnwys archif o hen ffilmiau o’r trychineb a’r digwyddiadau oedd i ddilyn gyda cherddoriaeth arbennig a gyfansoddwyd gan James Dean Bradfield o’r Manic Street Preachers.

Fe wnaeth Gorilla weithio ar y dybio, cwblhau’r gwaith graddio ar Baselight a’r golygu ar-lein ar y rhaglen.

Surviving Aberfan – Testimony Films ar gyfer BBC 1 Wales

Dogfen yn cyfuno ffilm o’r archif gyda phobl heddiw, a phob un yn dweud eu straeon am y golled drasig, goroesi gwyrthiol ac achubiaeth arwrol. Siarada rhai o’r goroeswyr am y tro cyntaf am ddiwrnod mwyaf dirdynnol eu bywydau, a sut y maent wedi byw gyda’r atgof am hanner canrif. Portread agos a theimladwy o’r gymuned wnaeth ddioddef y trychineb torcalonnus, ac eto rywsut yn dod o hyd i’r nerth i barhau gyda gobaith ac urddas.

Aberfan: The Day our Lives Changed – ITV Cymru Wales

Dogfen awr o hyd sy’n adrodd hanes Phillip Thomas, un o’r goroeswyr a anafwyd gwaethaf o drychineb Aberfan, yn cofio’r digwyddiadau 21 Hydref 1966 pan fu’n ddisgybl 10 oed yn Ysgol Gynradd Pantglas. Yn cynnwys cyfweliadau gyda rhai a gollodd anwyliaid a’r rhai o’r rheiny a fu’n ymwneud a’r gwaith achub, mae’r rhaglen yn cynnig persbectif emosiynol ar effaith y trychineb ar y gymuned leol a chryfder yr ysbryd dynol.

Fe wnaeth Gorilla ddybio’r rhaglen.

Fel cwmni Cymreig balch, rydym yn falch o chwarae rhan yn y cynyrchiadau pwysig yma, gyda phob un ohonynt yn cynnig safbwynt gwahanol ar y digwyddiad trasig yn hanes Cymru.