COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla a Milk VFX yn cydweithio i ddod ag ysgolion lleol i Ŵyl Into Film

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda stiwdio effeithiau gweledol a’n cymydog yma yn GloWorks, Milk VFX, i helpu i ddod a phlant ysgolion lleol i ddangosiadau ffilm sydd yn digwydd ar draws Cymru fis yma fel rhan o Ŵyl Into Film.

Gyda’n gilydd rydym wedi noddi saith o fysiau i ddod â 500 o bobl ifanc a’u hathrawon o bedair ysgol ar draws De Cymru i Gaerdydd i fynychu’r dangosiadau a chymryd rhan mewn digwyddiadau Gŵyl Into Film 2016 sy’n digwydd o’r 9fed i’r 25ain o Dachwedd.

Into Film yw gŵyl ffilm ieuenctid mwyaf y byd gyda rhaglen amrywiol gan gynnwys llu o ddangosiadau a digwyddiadau am ddim ar gyfer pobl ifanc 5-19 mlwydd oed.  Yn ystod yr ŵyl eleni fydd mwy na 185 o ddangosiadau a digwyddiadau ar draws Gymru yn arddangos popeth o ffilmiau arbenigol a glasurol i ‘Blockbusters’ newydd – pob un wedi’i dewis gydag addysgwyr mewn golwg a gyda’r nod o ddenu cenedlaethau newydd i’r byd ffilm.

Yr ysgolion sy’n cymryd rhan yw: Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, Gelli; Ysgol yr Eglwys Tref Aberdâr, Aberdâr; Ysgol Iau Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful; ac Ysgol Uwchradd Pen-y-dre, Merthyr Tudful.

Bydd Gorilla a Milk yn parhau i gefnogi Into Ffilm Cymru tu hwnt i’r ŵyl er mwyn helpu i greu fwy o gyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu â’r byd ffilm. Rydym hefyd yn gobeithio darganfod cwmnïau tebyg eraill yn y diwydiant ffilm a theledu ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Dywedodd Rich Moss, Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla: “Fel cwmni balch Cymraeg, rydym wrth ein bodd i fod yn cefnogi ymdrechion Into Ffilm i ymgysylltu cynulleidfaoedd ifanc ar draws Cymru ym myd rhyfeddol ffilm.  Mae Cymru yn llawn talent greadigol, ffres ac rydym yn gobeithio drwy roi’r cyfle i blant ysgol fynychu dangosiadau a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithdai fel hyn gallwn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent  i greu ffilmiau yma”.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Milk Will Cohen: “Rydym yn falch iawn o allu helpu ysgolion lleol i gymryd rhan yng Ngŵyl Into Film ac i gefnogi’r gwaith gwych mae Into Film yn ei wneud wrth ddod â ffilm yn rhan ganolog addysg pobl ifanc. Rydym yn gobeithio y gallem hyd yn oed ysbrydoli rhai ohonynt i feddwl am yrfa yn y diwydiant teledu a ffilm yn y dyfodol! Mae gan ffilm y grym i drawsnewid bywydau pobl.”