News Newyddion

Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla Rich Moss yn ymuno â bwrdd Screen UK

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein rheolwr gyfarwyddwr Rich Moss wedi cael ei ethol i eistedd ar Fwrdd y Gymdeithas Screen UK.

Mae Rich yn ymuno â grŵp uchel ei barch o gynrychiolwyr y diwydiant ar y Bwrdd sy’n cynnwys cyfarwyddwyr o gwmnïau sy’n darparu cyfleusterau cynhyrchu a gwasanaethau arbenigol i’r diwydiannau sgrin – ffilm, teledu a hysbysebion.

Ar gael ei ethol, dywed Rich, “Mae’r Diwydiannau Creadigol mor berthnasol a phwysig nag erioed i Gymru, mewn ffyrdd diwylliannol ac economaidd, ac rwy’n edrych ymlaen at ddod â mewnbwn cadarnhaol o safbwynt y Cenhedloedd i Screen UK.”

Mae Screen UK yn gorff annibynnol, a ariennir gan y diwydiant sy’n gweithio i hyrwyddo sector gwasanaethau sgrin deg, iach a chystadleuol ym Mhrydain. Bydd y bwrdd newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 28ain o Fehefin.