COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla Rich Moss yn ymuno â bwrdd Screen UK

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein rheolwr gyfarwyddwr Rich Moss wedi cael ei ethol i eistedd ar Fwrdd y Gymdeithas Screen UK.

Mae Rich yn ymuno â grŵp uchel ei barch o gynrychiolwyr y diwydiant ar y Bwrdd sy’n cynnwys cyfarwyddwyr o gwmnïau sy’n darparu cyfleusterau cynhyrchu a gwasanaethau arbenigol i’r diwydiannau sgrin – ffilm, teledu a hysbysebion.

Ar gael ei ethol, dywed Rich, “Mae’r Diwydiannau Creadigol mor berthnasol a phwysig nag erioed i Gymru, mewn ffyrdd diwylliannol ac economaidd, ac rwy’n edrych ymlaen at ddod â mewnbwn cadarnhaol o safbwynt y Cenhedloedd i Screen UK.”

Mae Screen UK yn gorff annibynnol, a ariennir gan y diwydiant sy’n gweithio i hyrwyddo sector gwasanaethau sgrin deg, iach a chystadleuol ym Mhrydain. Bydd y bwrdd newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 28ain o Fehefin.