COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gweinidog Swyddfa Cymru Alan Cairns yn Ymweld â Gorilla

Roeddem yn falch o groesawu’r Gweinidog Swyddfa Cymru Alun Cairns i Gorilla yn ddiweddar fel rhan o’i daith o amgylch cwmnïau blaenllaw sy’n gweithredu yn y sector greadigol bywiog yng Nghymru.

Cafodd Mr Cairns, sydd yn gefnogwr brwd o’n diwydiannau creadigol ac yn rheolaidd yn siarad am eu pwysigrwydd fel catalydd ar gyfer twf economaidd Cymru, ei arwain o amgylch y stiwdio gan ein Rheolwr Gyfarwyddwr Rich. Fe wnaeth Rich sôn wrtho am yr amrywiaeth o brosiectau rydym yn gweithio arno yma ac am y pwysigrwydd o gyfuno creadigrwydd ag arloesedd technolegol ym mhob agwedd o’n gwaith.

Fel cwmni Cymraeg balch, mae’n fraint i weld y rôl mae Gorilla yn ei chwarae yn natblygiad sector creadigol Cymru yn cael ei gydnabod.

Yn dilyn ei ymweliad, dywedodd Mr Cairns: “Rydym ni wedi ymrwymo i feithrin sector greadigol llewyrchus yma yng Nghymru. Ni ellir diystyru rôl y cwmnïau hyn sy’n ysgogi twf drwy greu swyddi a denu buddsoddiadau o du hwnt i Gymru”.