Projects Prosiectau

Surgeons: At the Edge of Life

Mae’r gyfres ddogfen 3 x 60 munud yma yn mynd y tu hwnt i ddrysau theatr Ysbyty’r Frenhines Elizabeth ym Mirmingham, lle mae llawfeddygon yn gwthio’r ffiniau meddygol i’r terfynau.

Darparodd Gorilla system ffilmio ‘fixed-rig’ cyflawn gan gynnwys camerâu pell, GoPros a chamerâu 360VR i ffilmio llawdriniaethau dros gyfnod o ddau fis ar leoliad yn yr ysbyty. Fe wnaeth ein tîm nol yng Nghaerdydd graddio, dybio a pharatoi’r deunydd ar gyfer darlledu.