Projects Prosiectau

One Born Every Minute

Rhaglen dogfen boblogaidd wedi’i leoli yn ward famolaeth Ysbyty Merched Lerpwl.

Cafodd Gorilla i gomisiynu i ôl-gynhyrchu’r degfed  rhandaliad yn y gyfres ddogfen 10x1awr ‘fixed-rig’. Wnaethom recordio ar leoliad yn yr ysbyty am 40 diwrnod yn olynol, 24 awr y dydd, cyn gwneud y gwaith yr ôl-gynhyrchu nôl yng Nghaerdydd. Cafodd y gyfres i raddio ar Baselight ac i orffen ar Symphony. Cafodd y sain i gymysgu ar ProTools.

Mae cyfres 10 yn cael i ddarlledu ar Channel 4 o Ebrill 2017.