Projects Prosiectau

Luo Bao Bei

Mae Luo Bao Bei yn ferch 7 oed beniog a brwd gyda dychymyg bywiog, sy’n ceisio deall y byd o’i chwmpas. Gyda’i ffrindiau wrth ei hymyl ac anifeiliaid annwyl yn gyfeillion iddi, mae hi’n wynebu cyffro plentyndod gyda brwdfrydedd a chwilfrydedd, gan ddod o hyd i antur ar hyd y ffordd bob amser. Bydd plant ym mhob man yn uniaethu â thaith Luo Bao Bei i ddysgu gwersi bywyd, un stori ar y tro