News Newyddion

Gorilla yn ehangu i gyfleuster newydd yng nghanol Caerdydd

Rydym wedi agor ail gyfleuster ger ein hen safle ar Heol y Gadeirlan sy’n cynnwys 10 ystafell golygu barhaol gyda derbynfa a chymorth technegol i gefnogi ein pencadlys ym Mae Caerdydd.

Mae lleoliad y cyfleuster newydd hwn ger Gerddi Sophia, Caerdydd, yn darparu lleoliad canolog a pharcio cyfleus. Ar gyfer cwmnïau cynhyrchu, mae’n cynnig gofod swyddfa tymor byr neu barhaol a phosibiliadau diddiwedd i ehangu’r ystafelloedd olygu trwy swyddfeydd cysylltiedig. Mae’r cyfleuster newydd hwn yn cynnig adnoddau ar y safle ar gost isel gyda’r hyblygrwydd o’r ardaloedd cynhyrchu i fod yn unrhyw siâp, maint neu hyd o’r brydles.

Ymysg y prosiectau cyntaf yn y cyfleuster newydd mae Teen Taxi (cyfres 24-rhan gan gwmni cynhyrchu, Dragonfly) a The Big Family Cooking Showdown (cyfres Teledu Voltage 14×60 munud ar gyfer BBC2).

Rydym hefyd yn anelu i gynyddu maint ein pencadlys presennol yn GloWorks ym Mae Caerdydd, gyda llawr newydd a 20 o ystafelloedd golygu ychwanegol a mwy o le cynhyrchu hyblyg.

Fel rhan o’r ehangiad, rydym wrthi’n recriwtio staff profiadol ychwanegol. Mae gorsaf drên Canolog Caerdydd yn bellter cerdded o leoliad yr uned newydd a fydd o fudd i gymudwyr newydd sy’n ymuno â’r tîm creadigol sy’n tyfu.