COVID-19 Business Update

Gorilla is still open for business with remote-working solutions in line with the current Government guidelines. With the safety of our staff and clients always at the forefront, our teams continue to edit, grade, online, dub and deliver. To our clients – please do not hesitate to get in touch with your key contact at Gorilla if you have any questions or concerns. To new friends – please drop us an email at bookings@gorillagroup.tv and a member of the team will get back to you.
Please check our website regularly for updates and remember to take care of yourselves.
Team Gorilla

Read more about how we are keeping safe during Coronavirus outbreak.

News Newyddion

Gorilla yn ehangu i gyfleuster newydd yng nghanol Caerdydd

Rydym wedi agor ail gyfleuster ger ein hen safle ar Heol y Gadeirlan sy’n cynnwys 10 ystafell golygu barhaol gyda derbynfa a chymorth technegol i gefnogi ein pencadlys ym Mae Caerdydd.

Mae lleoliad y cyfleuster newydd hwn ger Gerddi Sophia, Caerdydd, yn darparu lleoliad canolog a pharcio cyfleus. Ar gyfer cwmnïau cynhyrchu, mae’n cynnig gofod swyddfa tymor byr neu barhaol a phosibiliadau diddiwedd i ehangu’r ystafelloedd olygu trwy swyddfeydd cysylltiedig. Mae’r cyfleuster newydd hwn yn cynnig adnoddau ar y safle ar gost isel gyda’r hyblygrwydd o’r ardaloedd cynhyrchu i fod yn unrhyw siâp, maint neu hyd o’r brydles.

Ymysg y prosiectau cyntaf yn y cyfleuster newydd mae Teen Taxi (cyfres 24-rhan gan gwmni cynhyrchu, Dragonfly) a The Big Family Cooking Showdown (cyfres Teledu Voltage 14×60 munud ar gyfer BBC2).

Rydym hefyd yn anelu i gynyddu maint ein pencadlys presennol yn GloWorks ym Mae Caerdydd, gyda llawr newydd a 20 o ystafelloedd golygu ychwanegol a mwy o le cynhyrchu hyblyg.

Fel rhan o’r ehangiad, rydym wrthi’n recriwtio staff profiadol ychwanegol. Mae gorsaf drên Canolog Caerdydd yn bellter cerdded o leoliad yr uned newydd a fydd o fudd i gymudwyr newydd sy’n ymuno â’r tîm creadigol sy’n tyfu.