Team Tîm

Rhodri James

Fel Cyfarwyddwr Technoleg a Gweithrediadau Gorilla, Rhodri sy’n gyfrifol am reoli, cynnal a chadw holl dechnoleg a gweithredau y cwmni, sy’n cynnwys dros 100 o switiau Avid, theatrau dybio, nifer o systemau storio a stiwdios a cherbydau Darlledu Allanol. Mae e’n gweithio i sicrhau bod Gorilla yn parhau i fod ar flaen y gad technolegol mewn meysydd allweddol megis llif gwaith, trosglwyddo ffeiliau a storio.

Mae gan Rhodri brofiad eang o weithio mewn ôl-gynhyrchu ffilm a phib linellau VFX i ofynion darlledwyr.