Projects Prosiectau

Kitchen Impossible with Michel Roux Jr

Cyfres ddogfen pedair rhan sy’n edrych ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl ag anableddau a phroblemau iechyd meddwl wrth iddynt geisio dod o hyd cyflogaeth. Gyda’r cogydd Michel Roux Jr yn ei arwain, mae’r gyfres yn dilyn grŵp o bobl gydag anableddau neu gyflyrau hirdymor wrth iddynt ymdrechu i ddilyn gyrfaoedd yn y busnes lletygarwch.

Cwblhawyd Gorilla yr ôl-gynhyrchu llun a sain ar y gyfres.