Projects Prosiectau

Kate Humble – Living with Nomads

Ymunwch â Kate Humble wrth iddi deithio i Nepal, Siberia a Mongolia i ddarganfod y realiti llym o nomadiaeth, ac i gael gwybod os yw’n dal i fod yn hyfyw yn yr 21ain ganrif. Mae Kate yn gweithio ac yn cysgu ochr yn ochr â nomadiaid traddodiadol wrth iddynt frwydro gyda’u hamgylchedd a phwysau’r byd modern.Swydd Llun gan Gorilla.

Ôl-gynhyrchu llun gan Gorilla.