Projects Prosiectau

Hysbyseb Teledu Western Power Distribution

Wnaeth Gorilla golygugraddio ac – mewn cydweithrediad â Bait Studio – creu’r VFX ar gyfer yr hysbyseb teledu roedd yn ganolog i ymgyrch gyfathrebu fwyaf diweddar Western Power Distribution. Gyda’r bwriad o gyrraedd ei 7.8 miliwn o gwsmeriaid ar draws Canolbarth Lloegr, De Cymru a’r De Orllewin Lloegr, wnaeth yr hysbyseb cael ei yn darlledu ar ITV a gwasanaethau fideo ar alw Channel 4, 5 a SKY.

Gwyliwch yr hysbyseb fan hyn.