Projects Prosiectau

Get a House For Free

Treuliodd Marco Robinson gyfnod o’i blentyndod yn ddi-gartre’. Bellach, ac ynta’u filiwnydd sydd â chwmni sy’n berchen ar bortffolio o dai a busnesau sy’n werth £25 miliwn, mae’n penderfynu rhoi fflat tair ‘stafell ym Mhreston i rywun sy’ gwirioneddol ei angen, a’r camerâu’n dilyn pob cam o’r broses.

Roedd Gorilla yn gyfrifol am yr ôl-gynhyrchu llun a sain.