Projects Prosiectau

Aberfan: The Day our Lives Changed

Dogfen awr o hyd sy’n adrodd hanes Phillip Thomas, un o’r goroeswyr a anafwyd waethaf o drychineb Aberfan, yn cofio’r digwyddiadau 21 Hydref 1966 pan fu’n ddisgybl 10 oed yn Ysgol Gynradd Pantglas. Yn cynnwys cyfweliadau gyda rhai a gollodd anwyliaid a’r rhai o’r rheiny a fu’n ymwneud a’r gwaith achub, mae’r rhaglen yn cynnig persbectif emosiynol ar effaith y trychineb ar y gymuned leol a chryfder yr ysbryd dynol.

Fe wnaeth Gorilla dybio’r rhaglen.