Projects Prosiectau

Am Dro!

Ry’n ni’r Cymry yn genedl o gerddwyr a phawb a’i hoff lwybr.

Ond nid mynd am dro hamddenol wnawn ni fan hyn.

O na –  Cystadleuaeth sydd yma rhwng pedwar sy’n angerddol mai taith o’i hardal nhw yw’r daith gerdded orau erioed. Bydd rhaid iddynt fwydo a diddanu eu chyd-gerddwyr ond yn y pen draw un enillydd fydd ac felly mae’r pedwar yn mynd i bob math o eithafion er mwyn sicrhau’r fuddugoliaeth.

Pwy fydd yn fuddugol?

Holl waith ol-gynhyrchu wedi’i wneud yn Gorilla.